วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาฯตั้งคณะศึกษา แผนฟื้นฟูคลอง กทม.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560 พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภา กทม. เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม. เรื่องขอให้สภา กทม.ตั้ง คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการบำรุงรักษาและพัฒนาคลองสายสำคัญในกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากมีอุปสรรคในการบริหารจัดการแม่น้ำ คู คลอง หลายประการ ทั้งเรื่องปัญหาการรุกล้ำของประชาชน ปัญหาวัชพืชและขยะมูลฝอยขวางทางน้ำ ปัญหามลภาวะจากการปล่อยน้ำเสียโดยชุมชน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการทั้งด้านกฎหมายและการบริหารจัดการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าวโดยให้ตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 15 ราย กำหนดระยะเวลาศึกษาภายใน 180 วัน.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2560 พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภา กทม. เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม. เรื่องขอให้สภา กทม.ตั้ง คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการบำรุงรักษาและพัฒนาคลอง... 26 ก.ค. 2560 23:48 26 ก.ค. 2560 23:48 ไทยรัฐ