วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวว่า ได้ให้ ททท.เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินต่างๆ กรมการขนส่งทางบก บริษัท นครชัยแอร์ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในแบบที่ไม่เคยคิดทำมาก่อน เพราะถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเดินหน้ากับนโยบายกระจายรายได้ภาคการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากกว่า 30 ล้านคน จึงต้องกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ให้ ททท.มารายงานว่า มีเส้นทางท่องเที่ยวใดออกมาบ้าง ซึ่งเชื่อว่า กระทรวงการคลังยินดีที่จะสนับสนุนโครงการด้วยการออกมาตรการทางภาษี หรือนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ ขณะที่หน่วยงานทางด้านการขนส่งจะต้องมาร่วมคิดว่า จะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้อย่างไรบ้าง รวมถึงการยกระดับและขยายสนามบินหลายๆ แห่งที่มีอยู่แล้ว เช่น สนามบินที่น่านมีอยู่แต่คนไม่ไปเที่ยว จ.แพร่ที่อยู่ติดกัน เพราะอะไร ตรงนี้ก็ต้องกลับไปทำการบ้าน พัฒนาเส้นทางรวมถึงการขนส่งระหว่างเมืองท่องเที่ยวรองให้เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมๆกับการทำตลาด

“การท่องเที่ยว คือภาคบริการ ซึ่งถือเป็นร่มใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น หลายหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ตลอดจนธนาคารออมสินจะต้องเข้าดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้รายย่อยเหล่านี้ ที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนโครงการกระจายรายได้ลงสู่รากหญ้า และเกษตรกรที่ขณะนี้กำลังลำบาก”

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ไปส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มากขึ้นรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไปสู่ระบบดิจิทัล โดยความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยว 26 ก.ค. 2560 23:47 26 ก.ค. 2560 23:47 ไทยรัฐ