วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จดทะเบียนต่างด้าว 3 วัน ทะลุ 1.1 แสนคน กทม. แชมป์ขอใช้แรงงานสูงสุด

จดทะเบียนต่างด้าว 3 วัน ทะลุ 1.1 แสนคน ส่วนกรุงเทพฯ ครองแชมป์ขอใช้แรงงานเถื่อนสูงสุด จาก 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เชียงใหม่ ปทุมธานี ตามมาติดๆ เกษตรและปศุสัตว์ขอมากที่สุด

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศฉต.) กระทรวงแรงงาน รายงานผลการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 100 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์รับแจ้งใน กทม. 11 ศูนย์ และส่วนภูมิภาค 89 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ตัวเลขสะสมถึงวันที่ 25 ก.ค. มีนายจ้าง 24,168 ราย แจ้งขอใช้ลูกจ้างต่างด้าว 74,396 คน มาลงทะเบียนที่ศูนย์ 69,655 คน ลงทะเบียนออนไลน์ รวม 4,740 แยกเป็น เมียนมา 46,058 คน กัมพูชา 17,791 คน และลาว 10,520 คน เมื่อจำแนกตามประเภทกิจการ 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรและปศุสัตว์ 17,238 คน กิจการก่อสร้าง 11,573 คน และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 7,374 คน โดยศูนย์รับแจ้งฯ ที่มีการยื่นขอจ้างคนต่างด้าวมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. 17,989 คน เชียงใหม่ 3,661 คน ปทุมธานี 3,554 คน นครปฐม 3,333 คน และราชบุรี 2,516 คน

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้จะรับแจ้งสำหรับแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน จนถึง 7 ส.ค. ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างหรือเพิ่มท้องที่ สถานที่ทำงาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน ไม่ต้องมาที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งพบว่าระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-25 ก.ค. มีนายจ้าง สถานประกอบการ มาใช้บริการ 658,589 ราย แยกเป็นขอโควตา 393,113 ราย ขอใบอนุญาตทำงาน 96,401 ราย ขอต่อใบอนุญาตทำงาน 13,536 ราย ขอเปลี่ยนนายจ้าง 51,111 ราย ขอเพิ่มท้องที่การทำงาน 29,241 ราย แจ้งออกจากงาน 54,981 ราย และขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่ 20,206 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 34,056 ราย

ล่าสุด เวลา 16.00 น. ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในกระทรวงแรงงาน ได้สรุปยอดลงทะเบียนนายจ้างแจ้งใช้ต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ก.ค. ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. มีนายจ้างเดินทางเข้ามายื่นที่ศูนย์ 13,133 ราย แจ้งขอใช้ต่างด้าว 34,456 คน รวม 3 วัน 24-26 ก.ค. มีนายจ้าง 34,456 ราย ขอใช้ต่างด้าว 109,298 คน และมีนายจ้าง 4,166 ราย ยื่นผ่านออนไลน์ทาง www.doe.go.th ขอใช้ต่างด้าวรวม 6,884 คน.

จดทะเบียนต่างด้าว 3 วัน ทะลุ 1.1 แสนคน ส่วนกรุงเทพฯ ครองแชมป์ขอใช้แรงงานเถื่อนสูงสุด จาก 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เชียงใหม่ ปทุมธานี ตามมาติดๆ เกษตรและปศุสัตว์ขอมากที่สุด 26 ก.ค. 2560 18:22 26 ก.ค. 2560 18:49 ไทยรัฐ