วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภากลาโหม อนุมัติ พล.ร.11 เป็นกองพลทหารราบเบา ตามแผนปฏิรูป ทบ.

โฆษก กห.เผย สภากลาโหมอนุมัติยก พล.ร.11 เป็นกองพลทหารราบเบาภายใน 10 ปี ตามแผนปฏิรูปกองทัพบก พร้อมเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง 6 สาขาวิชาชีพทหาร ด้านการแพทย์เท่า ขรก.พลเรือน-ตร.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมสภากลาโหมได้เห็นชอบแผนเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2569 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนกำลังรบของกองทัพบก โดยได้กำหนดแผนงานเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 จากเดิมจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐาน เป็นการจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบเบา โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2571 เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นกองพลทหารราบเบาอาจจะมีการจัดกำลังน้อยกว่ากองพลทหารราบมาตรฐาน ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สภากลาโหมยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยเนื้อหาสรุปการเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพเฉพาะจำนวน 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขากายอุปกรณ์ สาขาจิตวิทยาคลินิกสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และสาขากิจกรรมบำบัด ในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 เพื่อให้ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามกฎหมายเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการตำรวจ.

โฆษก กห.เผย สภากลาโหมอนุมัติยก พล.ร.11 เป็นกองพลทหารราบเบาภายใน 10 ปี ตามแผนปฏิรูปกองทัพบก พร้อมเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง 6 สาขาวิชาชีพทหาร ด้านการแพทย์เท่า ขรก.พลเรือน-ตร. 26 ก.ค. 2560 16:44 26 ก.ค. 2560 17:02 ไทยรัฐ