วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจฯ ยุติสอบปมซื้อเรือดำน้ำ ชี้ทำตามยุทธศาสตร์มั่นคง ไม่ขัดกฎหมาย

ผู้ตรวจการฯ ยุติสอบเรือดำน้ำ ยันไม่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย พร้อมไม่รับคำร้อง "เรืองไกร" ยื่นสอบการตรากฎหมาย ป.ป.ช.มิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยุติการพิจารณากรณีที่สมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้วินิจฉัยว่าการจัดซื้อเรือด้ำ S-26T ระหว่างกองทัพเรือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือและคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 ประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการที่ ครม.เห็นชอบโดยไม่ได้ขอความเห็นจาก สนช.ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 178 หรือไม่ โดยผู้ตรวจการฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าว มิได้มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 230 และ 231 ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ขณะเดียวกัน ยังมีมติไม่รับคำร้องกรณี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ที่ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่ากระบวนการตรา พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2550 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผู้ตรวจฯ เห็นว่า บทบัญญัติ มาตรา 231(1) กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ ให้มีหน้าที่ และอำนาจเสนอเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ หรือเนื้อหาของกฎหมายที่เป็นหลักการตรวจสอบ ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเท่านั้น มิได้ให้อำนาจผู้ตรวจมีอำนาจเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ.

ผู้ตรวจการฯ ยุติสอบเรือดำน้ำ ยันไม่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย พร้อมไม่รับคำร้อง "เรืองไกร" ยื่นสอบการตรากฎหมาย ป.ป.ช.มิชอบ 26 ก.ค. 2560 15:59 26 ก.ค. 2560 16:23 ไทยรัฐ