วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน ร่วมมือ 8 อุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงใช้ GLPยกระดับชีวิตลูกจ้าง

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ 8 อุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงละเมิดสิทธิแรงงาน ใช้ GLP ยกระดับชีวิตลูกจ้าง เพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรความร่วมมือให้แก่สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ ว่า กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานตามแนวทางประชารัฐ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในการนำแนวปฏิบัติไปใช้ปฏิบัติเป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2559 ถึงปี 2560 มีสถานประกอบกิจการนำ GLP ไปปฏิบัติแล้ว จำนวน 3,523 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 74,000 คน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานอีก 292 แห่ง

นายสุเมธ กล่าวด้วยว่า การจัดงานมอบเกียรติบัตร เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปส่งเสริมและดำเนินการร่วมกับสมาชิก ประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งออก และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ทั้งนี้ กสร.จะเดินหน้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในกลุ่มอื่น ๆ นำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศ ปราศจากการละเมิดสิทธิ.

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ 8 อุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงละเมิดสิทธิแรงงาน ใช้ GLP ยกระดับชีวิตลูกจ้าง เพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน... 26 ก.ค. 2560 15:13 26 ก.ค. 2560 15:25 ไทยรัฐ