วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 'ชุมชนปลอดขยะ'

ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แก่ชุมชนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ที่ชนะเลิศ “โครงการชุมชนปลอดขยะ” เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้...

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล สำหรับมอบให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศ “โครงการชุมชนปลอดขยะ” ในปี 2560 ประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่โครงการชุมชนปลอดขยะ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแก่ชุมชนที่ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการจัดการขยะที่ต้นทางเสริมสร้างวินัยคนในชาติสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามโรดแม็ปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้ดำเนินโครงการ “ชุมชนปลอดขยะ” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มจากการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดต้นทาง การลดปริมาณขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 3Rs จัดการขยะในชุมชนให้เกิดน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ โดยจะคัดเลือกชุมชนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs และยกย่องให้ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ จากการเริ่มโครงการในปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้วจำนวน 1964 ชุมชน มีชุมชนผ่านเข้ารอบจำนวน 634 ชุมชน

อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการขณะนี้ มีชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 แล้วจำนวน 51 ชุมชน แบ่งเป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กลุ่มละ 17 ชุมชน และชุมชนเหล่านี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นต้นแบบและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี.

ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แก่ชุมชนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ที่ชนะเลิศ “โครงการชุมชนปลอดขยะ” เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้... 26 ก.ค. 2560 14:47 26 ก.ค. 2560 15:02 ไทยรัฐ