วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จิตอาสาทำความดี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการอื่นๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นต้นแบบไปแล้วระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากที่ได้มาลงทะเบียนและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

สำหรับการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้มีการกำหนดห้วงเวลาการปฏิบัติออกเป็นสามช่วงเวลาคือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560–วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในเขตต่างๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยจัดสัปดาห์จิตอาสาระหว่างวันที่28 กรกฎาคม 2560-วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเป็นจิตอาสา ลงทะเบียนได้ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โทร.0–2356–0887 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560-วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จะเป็นการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2561-วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จะเป็นการดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำ “ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน” และ “หมวกแก๊ปพระราชทาน” พระราชทานแก่จิตอาสาพร้อมด้วย “สมุดบันทึกความดี”

ประชาชนท่านใดประสงค์จะร่วมโครงการจิตอาสาในช่วงที่ 1 ขอให้ไปลงทะเบียนภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com 

26 ก.ค. 2560 13:58 ไทยรัฐ