วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มือเทียมโครงสร้าง 3 มิติ

มือจำลองที่สร้างขึ้นจากเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ โดยบริษัท ดิสแอสเตอร์ แฮ็ค จัดทำขึ้น อุปกรณ์ทดแทนมือดังกล่าวสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้กับผู้ที่ต้องการได้มากที่สุด ที่สำคัญมีราคาถูก ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในกรุงกาฐมาณฑุ ที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี.

มือจำลองที่สร้างขึ้นจากเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ โดยบริษัท ดิสแอสเตอร์ แฮ็ค จัดทำขึ้น อุปกรณ์ทดแทนมือดังกล่าวสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้กับผู้ที่ต้องการได้มากที่สุด .... 26 ก.ค. 2560 13:12 26 ก.ค. 2560 13:12 ไทยรัฐ