วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่าโมก "ไหว้ครูกลอง" ศาสตร์ศิลป์ล้ำค่า

ขึ้นชื่อว่า “กลอง” เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีไทยใช้ให้จังหวะขับกล่อมเพลง ฟังแล้วฮึกเหิมใจ...!

แต่จะให้เสียงทุ้มดังกังวานและรูปร่างสวยงาม ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทำกลองให้มีคุณภาพ สำหรับพื้นที่ภาคกลางแหล่งผลิตเก่าแก่ต้องยกให้หมู่บ้านทำกลอง ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สภาพพื้นที่เป็นใจ อยู่ด้านทิศตะวันตกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มผลิตกลองโด่งดังมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ.2470 ภูมิปัญญาทำกลองถูกบรรพบุรุษถ่ายทอดถึงลูกหลาน ปัจจุบันจึงผลิตได้ทั้งกลองไทยและกลองนานาชาติ

งานนี้ นายศราวุธ เผ่าพยัค นายก อบต.เอกราช ให้ข้อมูลว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตกลองฝีมือดีมีคุณภาพใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลองจีน กลองเกาหลี ญี่ปุ่น ผลิตส่งขายไปทั่ว

กระทรวงพาณิชย์จึงยกเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ใครเข้าไปเที่ยว 2 ข้างถนนจึงเต็มไปด้วยร้านขายกลองรูปแบบต่างๆ

ด้วยหลักการและเหตุผลนี้ เพื่อให้รู้ถึงกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ “การไหว้ครูกลอง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีบรรพบุรุษที่มอบสิ่งดีงามนี้ไว้ให้

ปีนี้ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง จึงเกิดแนวคิดนำวิถีดีงามที่เกิดขึ้น บูรณาการร่วมกับชุมชนคนทำกลอง จัดกิจกรรม “งานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.2560 ณหมู่บ้านทำกลอง ต.เอกราช

ในขณะที่ นายไพบูลย์ ศุภบุญ นอภ.ป่าโมก เป็นผู้ประสานคนท้องถิ่นระดมกลองนานาชนิดทั้งไทยและต่างชาติจากฝีมือเชิงช่างที่ประณีตสวยงาม ร่วมโชว์อย่างหลากหลาย ส่วนการไหว้ครูกลองจัดเป็นพิธียิ่งใหญ่ มีทั้งพิธีครอบเศียรครู พิธีบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้

ใครไปแล้วอย่าเสียเที่ยว ขากลับแวะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมช็อปของดีที่มีอยู่มากมายได้ครบครัน...!

ตระกูลศักดิ์ วรเรียน

26 ก.ค. 2560 12:43 26 ก.ค. 2560 12:44 ไทยรัฐ