วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชารัฐฯ กระเตงสวนมะพร้าว เพื่อเกษตรกรและการท่องเที่ยว

บริษัท ประชารัฐสุราษฎร์ธานี ทุ่มซื้อมะพร้าวออแกนิกราคาสูงกว่าตลาดลูกละ 10 บาท เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในธุรกิจสปา หวังอนุรักษ์สวนมะพร้าวให้อยู่คู่เกาะ หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในตัว

นายธัญญะ พูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 140,000 ไร่ มากเป็นอันดับ 3 ของไทย โดยพื้นที่ปลูกมากสุดอยู่ในเกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า ผลผลิตส่วนใหญ่เมื่อก่อนชาวบ้านจะเก็บส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ราคารับซื้ออยู่ที่พ่อค้าเป็นผู้กำหนด โดยในช่วง 10 ปี เคยได้ราคาต่ำสุดลูกละ 2 บาท

“เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชน เน้นการเกษตร แปรรูปและการตลาด คณะกรรมการจึงมีนโยบายรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ โดยเฉพาะมะพร้าวใหญ่สายพันธุ์กะทิซึ่งปลูกในพื้นที่เกาะพะงัน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GI บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นมะพร้าวกะทิคุณภาพดีที่สุด สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวออแกนิกแปลงใหญ่ที่สุดของไทย โดยผลผลิตทั้งหมดเหมาะกับการนำไปแปรรูปใช้ใน ธุรกิจสปา เพราะมีกรดโซลิคสูงถึง 92.5+ ขณะที่มะพร้าวจากพื้นที่อื่นมีกรดโซลิคไม่เกิน 70+”

โดยทางบริษัท ประชารัฐฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายภาคีธนาคาร SME กองทุนหมู่บ้าน และสมาพันธ์เครื่อง สำอางไทย ได้ทำสัญญา MOU รับซื้อมะพร้าวออแกนิกจากพื้นที่ 60 แปลงของชาวบ้านที่ผลผลิตปลอดสารเคมี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การรับซื้อมะพร้าวจากชาวสวน ในรูปของน้ำมันมะพร้าวสกัดผ่านวิสาหกิจชุมชน โดยราคารับซื้อจะบวกค่าการตลาดเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อลูก

นายธัญญะ บอกว่า การรับซื้อด้วยการบวกค่าการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยึดอาชีพการทำสวนมะพร้าวในรูปแบบออแกนิก นอกจากจะทำให้พื้นที่ส่วนมะพร้าวคงอยู่ ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทางอ้อม ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน ส่วนกำไรที่ได้ทั้งหมดจะถูกนำเข้าเป็นกองทุนชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากวันใดเกิดวิกฤติปัญหามะพร้าวขึ้นในพื้นที่.

บริษัท ประชารัฐสุราษฎร์ธานี ทุ่มซื้อมะพร้าวออแกนิกราคาสูงกว่าตลาดลูกละ 10 บาท เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในธุรกิจสปา หวังอนุรักษ์สวนมะพร้าวให้อยู่คู่เกาะ หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในตัว... 26 ก.ค. 2560 12:34 ไทยรัฐ