วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กปุย' ควง 'ผบ.สส.มาเลเซีย' ปิดการฝึก JCEX THAMAL 2017

"บิ๊กปุย" ร่วมกับ "ผบ.ทสส.มาเลเซีย" ร่วมพิธีปิดฉากการฝึก JCEX THAMAL 2017 แบบพหุภาคีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมาเลเซีย ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันในภูมิภาค ถือเป็นผลสำเร็จ การพัฒนาขีดความสามารถของฝ่ายทหาร ภาคพลเรือน และภาคประชาสังคมของทั้งสองประเทศ...

เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 25 ก.ค. 60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.ราจา โมฮาเม็ด อัฟฟันดี บิน ราจา โมฮาเม็ด นอร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสม ไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (The 3rd JOINT AND COMBINED EXERCISE THAILAND–MALAYSIA 2017 : 3rd JCEX THAMAL 2017) ณ มหาวิทยาลัยยูทาราห์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

การฝึกร่วม/ผสมฯ ในครั้งนี้เป็นการฝึกแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพไทย กองทัพมาเลเซีย และภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันในภูมิภาค สำหรับการฝึกฯ ในปีนี้ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 กรกฎาคม วัตถุประสงค์การฝึก เพื่อทดสอบการใช้ขีดความสามารถทางทหารและพลเรือน ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับภาคประชาสังคม

การเตรียมความพร้อมในการบรูณาการบุคลากรและทรัพยากร ที่มีอยู่ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในภูมิภาค ตลอดจนสร้างเสริมความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ฝ่ายไทย ประกอบด้วย กำลังพลจากกองทัพไทย และฝ่ายพลเรือน จำนวน 364 คน ฝ่ายมาเลเซีย ประกอบด้วย กำลังพลจากกองทัพมาเลเซีย และฝ่ายพลเรือน จำนวน 484 คน

การฝึกประกอบด้วย การฝึกประกอบกำลัง เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกำลังพลและอุปกรณ์ของมิตรประเทศ การฝึกปัญหาที่บังคับการ เพื่อทดสอบวัตถุประสงค์หลักของการฝึก การฝึกภาคสนาม เพื่อฝึกการประสานงานและการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามสถานการณ์ที่กำหนด จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย การค้นหาและช่วยชีวิต การอพยพประชาชน สถานการณ์สารเคมีรั่วไหล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานการณ์อาคารถล่ม และการจัดตั้งศูนย์อพยพ/ พักพิงชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการฝึกเพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการฝึกร่วม/ผสมฯ ในการฝึกครั้งต่อไปการฝึกร่วม/ผสมฯ ในครั้งนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ นับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของฝ่ายทหาร ภาคพลเรือน และภาคประชาสังคมของทั้งสองประเทศ ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาค ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือเพื่อความมั่นคงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย.


ขอบคุณทีมประชาสัมพันธ์การฝึกร่วม/ผสม ไทย–มาเลเซีย ๒๕๖๐

"บิ๊กปุย" ร่วมกับ "ผบ.ทสส.มาเลเซีย" ร่วมพิธีปิดฉากการฝึก JCEX THAMAL 2017 แบบพหุภาคีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมาเลเซีย ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันในภูมิภาค ถือเป็นผลสำเร็จ การพัฒนาขีดความสามารถของ 26 ก.ค. 2560 11:33 26 ก.ค. 2560 12:12 ไทยรัฐ