วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยในอารยประเทศ

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 2560 ก่อให้เกิดความปั่นป่วนโกลาหล แรงงานจากพม่า กัมพูชา และลาวหนีกลับบ้าน เพราะกลัวว่าจะถูกจับติดคุกและนายจ้างก็กลัวจะต้องเสียค่าปรับ รายละ 4 ถึง 8 แสนบาท อาจทำให้ธุรกิจถึงเจ๊ง

จากการที่หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจ ม.44 สั่งระงับการใช้บังคับ พ.ร.ก.เป็นเวลา 180 วัน กระทรวงแรงงานต้องกลับมาเปิดศูนย์เฉพาะกิจขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานผิดกฎหมายประมาณ 2 ล้านคนมาขอขึ้นทะเบียน โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว นอกจากการพิสูจน์สัญชาติ การทำวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงาน

การออก พ.ร.ก.ที่ขาดความรอบคอบ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการก่อสร้าง การประมง การเกษตร และร้านอาหาร ฯลฯ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการออกกฎหมายแบบรัฐราชการที่ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่ระบุว่า นอกจากการรับฟังความคิดเห็น ยังต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

รัฐธรรมนูญบังคับด้วยว่ารัฐต้องเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐมักง่าย จัดรับฟังความคิดเห็นแค่เป็นพิธีการ และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วยังต้องประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นระยะๆ และรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

แต่การขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวจะจบ ต้องดูต่อไปว่านายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ มีการกดขี่ขูดรีดแรงงานหรือไม่ ต้องไม่ลืมว่าประเทศ ไทยยังติดเทียร์ 2 ต้องเฝ้าติดตามของสหรัฐฯ และติดใบเหลืองเรื่องการประมงไอยูยูของสหภาพยุโรป

จะต้องไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ไม่มีเรื่องราวฉาวโฉ่จนโด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อน ประเทศไทยถูกกล่าวหาบังคับใช้แรงงานหรือใช้แรงงานเยี่ยงทาส ในกิจการประมง ต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง รัฐบาลและนายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อแรงงานไทย

ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อทำงานในกิจการหลายอย่างที่คนไทยไม่ยอมทำ จึงต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง และได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมาย ทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาเพื่อนบ้านและประชาคมโลก ยอมรับไทยเป็นหนึ่งในสังคมนานาอารยประเทศ.

26 ก.ค. 2560 10:56 ไทยรัฐ