วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทาน บทสวดพระพุทธมนต์ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีในวันเฉลิมฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเจริญพระพุทธมนต์” ที่ทรงมีลายพระหัตถ์คำสอนระบุ “ความสุขในตัวเริ่มจากใจฯ” แจกประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต 27 ก.ค.นี้ ด้านนายกฯ เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีมหามงคล 27-28 ก.ค.นี้ พร้อมสั่งสถานีโทรทัศน์ร่วมเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ในวันที่ 27-28 ก.ค.นี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 โดยรัฐบาลจัดพิธีมหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรทั่วประเทศ และในวัดไทยทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจากเวลา 07.00 น. วันที่ 27 ก.ค. รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) สำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนาจัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม จากนั้นเวลา 18.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในกรุงเทพฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 28 ก.ค. เวลา 06.30 น. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ นำหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานที่ในเฟซบุ๊กสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้จากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th มาโชว์ผู้สื่อข่าวและให้ช่างภาพ ถ่ายภาพระหว่างแถลงข่าว โดย พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า หน้าปกหนังสือบทสวดดังกล่าว มีลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใจความว่า “ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สุขในการให้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่น และส่วนรวมมีสุข สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และปฏิบัติธรรมทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิริมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญ และความสุขที่กล่าวมานั้นแล.......”

ด้าน พ.อ. (หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม. มีการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้นำสารคดีดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ชมกันอย่างทั่วถึงเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เพื่อเทิดพระเกียรติ โดยมอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนำไปเผยแพร่

นอกจากนี้ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศตามหา 10 บุคคลในภาพที่เคยถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้พบแล้ว 3 ราย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.ค. ทาง สวธ.แจ้งว่าได้พบบุคคลในภาพอีก 2 ราย ได้แก่ บุคคลในภาพที่ 10 คือ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผอ.โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักชลประทานที่ 17 ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2547 และบุคคลในภาพที่ 3 คือ ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ข้าราชการบำนาญ ผู้เฝ้ารับเสด็จฯขณะประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2529

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ “บทเจริญพระพุทธมนต์” ที่ทรงมีลายพระหัตถ์คำสอนระบุ “ความสุขในตัวเริ่มจากใจฯ” แจกประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 ก.ค. 2560 08:16 26 ก.ค. 2560 08:16 ไทยรัฐ