วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบทสวด หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

พระราชทานบทสวด หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์ เพื่อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560.

26 ก.ค. 2560 08:07 26 ก.ค. 2560 08:08 ไทยรัฐ