วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดท่องเที่ยวฯ ยืนยัน ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ท่องเที่ยวอาเซียน 2018

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผย ไทยพร้อมร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เป็นรูปธรรมในงาน งานการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที 37 ...

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว ในงานการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 46 (46th ASEAN National Tourism National Organizations) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองหวิงฟุก ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th Asean Tourism Forum 2018) ในปีหน้า พ.ศ.2561 จึงได้ใช้เวทีดังกล่าว แสดงความพร้อมของประเทศไทย โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เป็นรูปธรรม โดยเริ่มที่งาน ATF 2018 ปีหน้าที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำ 4 ประเด็นสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันในอาเซียน 1.ASEAN Gastronomy Tourism (ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน) 2. Tourism investment (การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในอาเซียน) 3. CruiseTourism (การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ) และ 4.Community Based Tourism(การท่องเที่ยวชุมชน) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในเชิงประจักษ์ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในงาน ATF 2018 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โดยเฉพาะความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และการประชาสัมพันธ์ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารในเวทีโลก ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงาน World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้ ประเทศไทยรับเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยจะยกร่างข้อเสนอโครงการความร่วมมือในอาเซียนด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และยกร่างปฏิญญาอาเซียนด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อนำไปสู่การรับรองและการประกาศใช้โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในเวที ATF 2018 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้า. 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผย ไทยพร้อมร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่เป็นรูปธรรมในงาน งานการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที 37 ... 26 ก.ค. 2560 01:51 26 ก.ค. 2560 01:55 ไทยรัฐ