วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดบริการเคลื่อนที่ งานทะเบียน กทม.

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัด กทม. แจ้งว่า ได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้ พื้นที่เขตธนบุรี ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ให้บริการวันที่ 31 ก.ค.-6 ส.ค. โรงเรียนกงลี้จงซัน ให้บริการวันที่ 7-11 ส.ค. โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ให้บริการวันที่ 15-16 ส.ค. โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ให้บริการวันที่ 17-18 ส.ค. โรงเรียนวัดบางสะแกใน ให้บริการวันที่ 21-23 ส.ค. โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ให้บริการวันที่ 24-25 ส.ค. พื้นที่เขตสายไหม โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ ให้บริการวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. โรงเรียนประชานุกูล ให้บริการวันที่ 3-4 ส.ค. โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ให้บริการวันที่ 7-9 ส.ค. โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ให้บริการ วันที่ 10-11 ส.ค. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2621-0721.

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัด กทม. แจ้งว่า ได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) 26 ก.ค. 2560 00:45 26 ก.ค. 2560 00:45 ไทยรัฐ