วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เช่าตึกทำห้องดนตรี ต่อยอดหอสมุดเมือง

ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ก.ค. เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาประชาชนจะเข้าห้องสมุดน้อยมากแต่ กทม.ต้องทำ และการสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ แห่งนี้ ทั้่งนี้ ในอนาคต กทม.มีแผนจะเสนอโครงการไปยังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเช่าอาคารร้างบริเวณด้านข้างหอสมุดเมือง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรีหรือพื้นที่การดนตรี โดยจะมีบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านดนตรี การเต้นรำ รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ ตามแนวทางของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ในอนาคต กลุ่มเยาวชนมักจะมาจำนวนมากในวันเสาร์และอาทิตย์จนที่นั่งเกือบไม่พอ ทั้งนี้อยากเห็นคนไทยมองโลกในแง่บวกเพื่อช่วยผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง.

นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาประชาชนจะเข้าห้องสมุดน้อยมากแต่ กทม.ต้องทำ และการสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ แห่งนี้ 26 ก.ค. 2560 00:38 ไทยรัฐ