วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงผุดกองทุนลดเหลื่อมล้ำเข้าถึงศึกษา

กลไกสร้างเสมอภาค-ชูพัฒนาตั้งแต่ 0 ปี nเปิดฟังไอเดียก่อนสรุป ต.ค.นี้

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยหลังการ ประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ที่ประชุมได้หารือการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาครู ตาม มาตรา 54 วรรคหก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งคณะกรรมการอิสระฯเห็นว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนจะไม่สามารถหลุดออกจากความยากจนได้ ถ้าไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ กองทุนดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้เด็กมีความเสมอภาคและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ถ้าทำได้สำเร็จจะช่วยแก้ปัญหาของประเทศ โดยจะเห็นผลภายใน 10 ปีข้างหน้า แต่ทั้งนี้ต้อง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 0 ปี ซึ่งมี งานวิจัยยืนยันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ด้าน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญคือถ้าคนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วยความ เสมอภาคมากขึ้น จะเป็นหนทางลดความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืนในระยะยาว คณะอนุกรรมการฯจึงมีความคิดเบื้องต้นที่จะเสนอแนวทางและร่างกฎหมายการจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความเสมอภาคและเข้าถึงระบบการศึกษา โดยสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบการ ศึกษาไทยปี 2558-2559 พบว่า มีเด็กเยาวชนอายุ 0-18 ปี ในทะเบียนราษฎร 14.7 ล้านคน โดยมีอัตราเกิดปีละ 600,000 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็ก ในครอบครัวยากจนประมาณ 480,000 คน

ส่วน เด็กอายุ 3-5 ปี ยังไม่เข้าเรียนอนุบาลมี 1.1 ล้าน คน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 มีเด็กนักเรียนในระบบทุกสังกัดอายุ 6-15 ปี 10.99 ล้านคน เป็นนักเรียนด้อยโอกาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 ล้านคน นักเรียนพิการ 0.337 ล้านคน นักเรียนยากจน 1.5 ล้านคน ออกกลางคัน 315,280 คน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอายุ 16-18 ปี ที่ไม่ศึกษาต่ออีก 373,677 คน สำหรับที่มาของกองทุนจะมาจากเงินงบประมาณเป็นหลัก รวมทั้งการระดมทุนจากภาคเอกชนและการรับบริจาค โดยใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อสรุป เพราะจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเพจเฟซบุ๊ก “ร่วมปฏิรูปการศึกษา” รวมทั้งนำผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆมาถอดเป็นบทเรียน โดยคาดว่าประมาณเดือน ต.ค.นี้ น่าจะได้เห็นความชัดเจน.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยหลังการ ประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ที่ประชุมได้หารือการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 26 ก.ค. 2560 00:26 26 ก.ค. 2560 00:26 ไทยรัฐ