วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"หมออุดม" เล็งรวมบริหารงานบุคคลให้ ก.พ.อ.ดูแล

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ค. ตน และคณะจะเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาจำนวน 3 ฉบับ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา และเข้าสู่การพิจารณาออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าไม่มีอะไรติดขัดคาดว่าเดือน มี.ค.2561 น่าจะผ่านสภาฯ และตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ ส่วนเรื่องที่สภาวิชาชีพกังวลนั้นไม่ต้องวิตกกังวล เพราะก่อนจะ จัดการเรียนการสอน มีกำหนดใน พ.ร.บ.ใหม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาเสนอแนะได้

ประธานคณะทำงานฯ กล่าวต่อว่าเมื่อยื่นร่างฯ ต่อ รมว.ศธ.คณะทำงานจะยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปรับมาเป็นสำนักงานปลัด แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนมากอาจไม่คล่องตัว จึงอาจปรับให้เหมาะสมและเพิ่มสำนักงานใหม่ ทำหน้าที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาทั้ง ประเทศ และยกร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา เพราะปัจจุบันบุคลากร สกอ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่บุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ม.ราชมงคล สังกัดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทำให้การย้ายคนทำได้ยาก แนวคิดตนคือทุกคนต้องสังกัด ก.พ.อ.เหมือนกัน.

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ในวันที่ 27 ก.ค. ตน และคณะจะเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) 26 ก.ค. 2560 00:21 ไทยรัฐ