วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพสต์ชักจูงใจดื่มน้ำเมามีโทษ

นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ว่า เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักใช้ผู้มีชื่อเสียงในการโฆษณาผ่านทางโลกโซเชียล เราจึงเน้นตรวจสอบบุคคลที่มีชื่อเสียง เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีเยาวชน ติดตามจำนวนมาก แต่ในบุคคลธรรมดานั้น หากโพสต์ในเชิงโฆษณา มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่าครบองค์ประกอบที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่ เพราะตามมาตรา 32 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม หากเข้าข่ายก็จะมีโทษจำและปรับเช่นกันกับบุคคลมีชื่อเสียง ส่วนคนที่แจ้งเบาะแสเข้ามา ตามกฎหมายแล้วสามารถให้ค่าสินบนได้เมื่อคดีถึงที่สุดมีการเปรียบเทียบปรับ แล้วก็จะมอบสินบนให้ 1 ใน 4 ของค่าเปรียบเทียบปรับ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ครบองค์ประกอบที่กระทำความผิดก็อาจจะมีการ ตักเตือนเท่านั้น.

นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม 26 ก.ค. 2560 00:15 26 ก.ค. 2560 00:15 ไทยรัฐ