วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยถก "อาเซียน-อียู" แก้ขยะทะเล

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะทางทะเลเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านอื่นๆ ทั้งการเดินเรือ ประมง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง ขณะที่การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีแนวชายฝั่งติดทะเล ซึ่งประเทศไทยได้มีถ้อยแถลงต่อที่ประชุม The Ocean Conference ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเสนอถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการควบคุมดูแลไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล ขณะที่ในการประชุมร่วมกันของคณะทำงานอาเซียนด้าน สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.2560 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้มีมติสำคัญคือ ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม “ASEAN-EU Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” เพื่อเป็นเวทีหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการปัญหาขยะทะเล

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ตนจึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียม การประชุมที่ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2560 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ คือ การจัดประชุม Conference เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นด้านนโยบาย และแผนการจัดการขยะของอาเซียน รวมทั้งการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะทะเล นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ ทช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุม “ประชารัฐขจัดขยะทะเล” ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ เพื่อจัดทำโรดแม็ป นำเสนอต่อที่ประชุมนานาชาติ ASEAN-EU ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะทางทะเลเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น 26 ก.ค. 2560 00:12 ไทยรัฐ