วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.จ่องัด ม.44 ฟัน ขรก.70 ราย ส่อทุจริต ตาม ศอตช.เสนอ

คสช.จ่อใช้ ม.44 ฟัน ขรก.70 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท พร้อมตรวจสอบความผิดละเอียดยิบ 2 ชั้น

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า คสช.เตรียมออกคำสั่งหัวหน้า คสช.หลังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ประมวลข้อมูลนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.โดยมีบัญชีรายชื่อของผู้ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่า ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ มีทั้งหมด 70 ราย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมชั่วคราวและได้รับเงินปกติ 2. ข้าราชการพลเรือนจำนวน 6 ราย 3. พนักงานอื่นๆ ของรัฐ 2 ราย โดยกลุ่มที่ 2 และ 3 ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมชั่วคราว และให้ไปปฏิบัติราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แต่ได้รับเงินเดือนตามเดิม 4. ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 37 ราย ให้ระงับการปฏิบัติราชการที่ดำรงตำแหน่งชั่วคราว และไม่ได้ค่าตอบแทน และ 5. ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 ราย ให้ช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตั้งอยู่ หรือไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ กำหนด โดยไม่ได้รับประจำตำแหน่งและไม่ได้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการชั่วคราว

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ขั้นตอนการตรวจสอบจะให้ ศอตช.ที่เป็นหน่วยงานต้นเรื่อง เป็นผู้ชี้แจงมูลเหตุตรวจสอบให้กับหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ จากนั้นผู้บังคับบัญชาต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ปรากฏภายใน 30 วัน หากไม่แล้วเสร็จก็ต้องขอขยายระยะเวลาออกไป หากไม่พบความผิดหรือไม่ถึงขั้นดำเนินการลงโทษทางวินัย ให้สรุปผลพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้ ศอตช.ทราบ จากนั้น ศอตช.จะมีระบบสอบสวนโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตรวจสอบอีกไม่เกิน 30 วัน เพื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบครั้งแรก ถ้าตรงกันก็ว่าไปตามการตรวจสอบ ถ้าไม่ตรงกันก็ให้คณะกรรมการที่ ศอตช.ตั้ง หารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

คสช.จ่อใช้ ม.44 ฟัน ขรก.70 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท พร้อมตรวจสอบความผิดละเอียดยิบ 2 ชั้น 25 ก.ค. 2560 18:50 25 ก.ค. 2560 19:12 ไทยรัฐ