วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. เคาะงบกลาง 760 ล้าน พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลาง 760.77 ล้าน ให้กองทัพเรือ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 60-64...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 760.77 ล้านบาท ให้กองทัพเรือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จำนวน 690.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2560-2564

ทั้งนี้ เนื่องจาก กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของงานควบคู่กับแผนการเบิกจ่ายเงินงบกลาง โดยมุ่งเน้นรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12 งาน ได้แก่ งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้าง high speed taxiway และ taxiway เพิ่มเติม, งานก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่จอดออกจากอากาศยานทหาร, โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2, โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด เครื่อง X-ray และ software ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้าออก

โครงการก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น, งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2, งานจ้างวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ, งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO, งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo, งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน, งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-related industry research zone และงานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบระบบสาธารณูปโภค.

ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลาง 760.77 ล้าน ให้กองทัพเรือ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 60-64... 25 ก.ค. 2560 17:57 ไทยรัฐ