วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 วัน นายจ้างยื่นขอใช้ต่างด้าวกว่า 6 หมื่นคน

กระทรวงแรงงาน เผย 2 วัน นายจ้างยื่นขอใช้ต่างด้าวกว่า 6 หมื่นคน หลังเปิดศูนย์รับแจ้ง 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ระหว่าง 24 ก.ค.-7 ส.ค. ...

วันที่ 25 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ศูนย์ทั่ว กทม. และ 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ที่เปิดให้บริการเป็นวันที่ 2 ตลอดทั้งวัน มีนายจ้างทยอยเดินทางนำเอกสารเข้ายื่นขอแจ้งใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมา 425 คน และนายจ้างหลายรายยังมาพร้อมลูกจ้างต่างด้าว โดยไม่ทราบว่าขั้นตอนยื่นเอกสารแจ้งขอใช้ต่างด้าวผิดกฎหมายไม่ต้องนำลูกจ้างมาด้วย จนถึงเวลา 16.00 น. มีนายจ้าง 245 ราย ยื่นขอใช้ต่างด้าว 854 คน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังเปิดศูนย์ฯ 2 วัน 100 ศูนย์ทั่วประเทศ จนถึงเวลา 15.00 น. มีนายจ้างกว่า 18,000 ราย ยื่นขอใช้แรงงานต่างด้าว 54,000 คน ขอให้นายจ้างที่ยังลังเลรีบเข้ามาดำเนินการก่อนครบกำหนด 15 วัน ในวันที่ 7 ส.ค. หลังจากนั้นนายจ้างจะต้องพาลูกจ้าง มาตามนัดหมาย เพื่อตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์

ถ้าเป็นนายจ้างลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติ ทำหนังสือรับรองบุคคล ลงตราวีซ่า ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นการบริการในรูปแบบ วัน สต๊อป เซอร์วิส โดยเมียนมา ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง กัมพูชา กัมพูชา จะเข้ามาตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติที่ จ.ระยอง ส่วน ลาว ต้องไปสถานทูตลาว หรือกงสุลลาว ขอเอกสารกลับประเทศไปทำหนังสือเดินทาง และกลับเข้ามาทำงานแบบเอ็มโอยู จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.61

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.30 น. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สรุปผลการดำเนินงาน 100 ศูนย์ทั่วประเทศใน 2 วัน มีนายจ้าง 21,323 ราย ยื่นขอใช้ต่างด้าว 64,822 คน เป็นการยื่นขอทางอินเทอร์เน็ต 4,528 คน โดยยอดขอใช้ต่างด้าวในวันที่สองมีกว่า 23,000 คน น้อยกว่าวันแรกที่มียอดกว่า 38,000 คน และ 100 ศูนย์ ทั่วประเทศ จะมีนายจ้างเข้ามายื่นเอกสารใช้ต่างด้าวในช่วงเช้าและจะบางตาลงในช่วงบ่าย

สำหรับ 11 ศูนย์ ใน กทม. มีขอใช้ต่างด้าวมากที่สุดที่ศูนย์ธัญญาปาร์ค เขตสวนหลวง กทม. 2 วันมียอดแจ้งใช้ต่างด้าว กว่า 3,500 คน.

กระทรวงแรงงาน เผย 2 วัน นายจ้างยื่นขอใช้ต่างด้าวกว่า 6 หมื่นคน หลังเปิดศูนย์รับแจ้ง 100 ศูนย์ทั่วประเทศ ระหว่าง 24 ก.ค.-7 ส.ค. ... 25 ก.ค. 2560 17:46 25 ก.ค. 2560 18:00 ไทยรัฐ