วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยืนตาม กรธ.รีเซตผู้ตรวจฯ สนช.สวน ท้วงให้อยู่ต่อครบวาระ

สนช.จ่อถกร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน กมธ.ยืนตามมติ กรธ.ชงโละผู้ตรวจฯ เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติขัดกับ รธน.ปี 60 ขณะที่ สมาชิก สนช.บางส่วนแปรญัตติท้วงให้อยู่ต่อจนครบวาระ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงผลการประชุมวิป สนช.ว่า ในการประชุม สนช. วันที่ 27 ก.ค.นี้ มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....ในวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว มีจำนวน 63 มาตรา สาระสำคัญอยู่ที่บทเฉพาะกาลเรื่องสถานภาพของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่ง กมธ.พิจารณาแล้วยืนตามเนื้อหาที่ กรธ.เสนอมา คือ การให้รีเซตผู้ตรวจการแผ่นดิน เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ มีสมาชิกขอแปรญัตติ 6 คน ใน 2 แนวทาง คือ 1. เห็นด้วยกับการรีเซต แต่ยังเห็นต่างในเรื่องรายละเอียดเล็กน้อย 2. การให้สิทธิผู้ตรวจการแผ่นดินที่เหลืออยู่ปัจจุบัน 2 คน ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ เนื่องจากได้รับการสรรหามาอย่างถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญปี 50 ดังนั้นต้องรอมติที่ประชุม สนช. วันที่ 27 ก.ค.ว่าจะเห็นเป็นอย่างไร ส่วนหาก สนช.มีมติให้รีเซตผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ กมธ.เสนอมาจะทำให้เกิด 2 มาตรฐาน เมื่อเทียบร่าง พ.ร.บ.กกต.ที่ สนช.มีมติให้เซตซีโร่หรือไม่นั้น คงต้องไปตาม กรธ. เพราะเป็นผู้เสนอร่างดังกล่าวมาเพราะ กมธ.ยืนตามเนื้อหาที่ กรธ.เสนอมา

สนช.จ่อถกร่าง พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน กมธ.ยืนตามมติ กรธ.ชงโละผู้ตรวจฯ เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติขัดกับ รธน.ปี 60 ขณะที่ สมาชิก สนช.บางส่วนแปรญัตติท้วงให้อยู่ต่อจนครบวาระ 25 ก.ค. 2560 17:39 25 ก.ค. 2560 18:13 ไทยรัฐ