วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว งบกลาง 1.85 พันล้าน หนุน 3 กระทรวง ใช้ยางพาราระยะเร่งด่วน

ครม.ไฟเขียว งบกลาง 1.85 พันล้าน ส่งเสริม 3 กระทรวง ”เกษตร-กลาโหม-ท่องเที่ยว” ใช้ยางพาราระยะเร่งด่วน...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสิ้น 1,851.022 ล้านบาท แบ่งเป็นของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มศักยภาพอาสากรมปศุสัตว์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ หลักๆ คือ ถุงมือยาง และส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน, กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ฟาร์มโคนม ต้องการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกเพื่อลดการบาดเจ็บของแม่โค, กรมประมง เป็นการใช้ยางพาราเพื่อปรับปรุงเครื่องนอนสำหรับอาคารที่รับรองและที่พักผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา นอกจากนี้ ยังจะใช้ยางพาราเพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและห้องพักอาคาร ที่รับรองและที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา โดยการใช้บล็อกยางพารา รวมงบประมาณที่กระทรวงเกษตรฯ ขอ 164.427 ล้านบาท

ส่วนกระทรวงกลาโหม เป็นการจัดซื้อที่นอนยางพารา ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จัดหายางรถยนต์ สร้างทางผิวการจราจรลาดยาง ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา วงเงิน 1,551.595 ล้านบาท และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสนามกีฬาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่ ใช้งบประมาณ 135 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการใช้ยางระยะเร่งด่วน แต่ระยะยาวยังมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ศึกษาและวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการแปรรูปยางพารา คาดว่าทั้ง 3 กระทรวงจะใช้น้ำยางข้นประมาณ 5 พันตัน ยางแห้งประมาณ 3 พันตัน.

ครม.ไฟเขียว งบกลาง 1.85 พันล้าน ส่งเสริม 3 กระทรวง ”เกษตร-กลาโหม-ท่องเที่ยว” ใช้ยางพาราระยะเร่งด่วน... 25 ก.ค. 2560 17:23 25 ก.ค. 2560 17:57 ไทยรัฐ