วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1 สิงหา “วันสตรีไทย” รัฐร่วมเอกชน เชิดชูเกียรติหญิงไทย ผู้มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นำ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ชมผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560.

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมหน้าที่และพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเชิดชูบทบาทสำคัญในฐานะแม่บ้านที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคม และในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 52 คน ด้วย โดยทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 1 ส.ค.ศกนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวว่า ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของสังคม สังคมจะมั่นคงยั่งยืนก็ต้องมาจากครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น ผู้นำครอบครัวทั้งพ่อและแม่ ต่างมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะผู้เป็นแม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวอย่างแท้จริง อย่างครอบครัวตน แม่ต้องเลี้ยงลูกทั้งหมด 7 คน ให้การปลูกฝังในเรื่องการเรียน การมีระเบียบวินัย ความรักของแม่ทำให้ตนได้ซึมซับมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับงานวันสตรีไทยนั้น เป็นงานที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพลังต่อไปในการรักษาเอกลักษณ์ไทย และมีกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นที่ประจักษ์ ว่า “แม่บ้าน” มีความสำคัญต่อสังคม

ส่วน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย กล่าวว่า งานนี้ได้ร่วมกันหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเหลือสังคมและเป็นผู้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม, ประเภทจังหวัด คัดสรร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และจากองค์กรสมาชิกที่มี 200 องค์กร เป็นผู้เฟ้นหาผู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในเครือข่าย ในส่วนของเยาวสตรีไทยดีเด่นมาจากการแข่งขันจากทั่วประเทศ 2 รูปแบบ คือ วรรณกรรมเรียงความ และศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 มีอาทิ ประเภทสรรหา คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์, ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์, วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประเภทองค์กรสมาชิก อาทิ จรินทร์ สุมานนท์, วรวรรณ คงปักไพศาล เป็นต้น “ผศ.จิราภา งามลักษณ์” หนึ่งในผู้ได้รับเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้รับรางวัลนี้ ตนในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รามคำแหง ได้พยายามปลูกฝังให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทำคุณให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเกิด นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมศักยภาพให้องค์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและกฎหมายแก่ยุวสตรี ซึ่งสังคมทุกวันนี้กว้างไกล จำเป็นต้องให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้เขามีความรู้ติดตัวป้องกันตัวเองได้.

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมหน้าที่และพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้มีความรู้ความสามารถ 25 ก.ค. 2560 16:13 25 ก.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ