วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. แต่งตั้ง โยกย้าย'บิ๊ก มท.-ผู้ว่าฯ' 21 ตำแหน่ง 'ชยพล' อธิบดี ปภ.

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งโยกย้าย "บิ๊ก มท.-ผู้ว่าฯ" 21 ตำแหน่ง "ชยพล ธิติศักดิ์" รองปลัด มท. นั่งเก้าอี้ อธิบดี ปภ.  มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

วันที่ 25 ก.ค. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เข้าที่ประชุม ครม.พิจารณา ในระดับ อธิบดี รองปลัดกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 21 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 2. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัด มท. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครนายก 3. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด มท. 4. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด มท. 5. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

6. นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นนทบุรี 7. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าฯ พังงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พิษณุโลก 8. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าฯ นราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พังงา 9. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ราชบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ เลย 10. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ อุดรธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ราชบุรี 11. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯ แพร่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุดรธานี 12. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าฯ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ลำปาง 13. นายพลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าฯ ยะลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ สงขลา

14. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ขอนแก่น 15. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุบลราชธานี 16. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ พัทลุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด 17. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าฯ ชัยนาท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี 18. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าฯ นครพนม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา 19. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ตราด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครปฐม 20. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สุโขทัย และ 21. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าฯ กระบี่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปทุมธานี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป.

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งโยกย้าย "บิ๊ก มท.-ผู้ว่าฯ" 21 ตำแหน่ง "ชยพล ธิติศักดิ์" รองปลัด มท. นั่งเก้าอี้ อธิบดี ปภ. มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป 25 ก.ค. 2560 15:09 25 ก.ค. 2560 15:58 ไทยรัฐ