วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ ปลื้มโครงการ MOC Biz Club สร้างมูลค่าการค้ากว่า 470 ล้าน

'พาณิชย์' โชว์ผลงานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครึ่งปีแรก สร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า 470 ล้านบาท เตรียมขยายกิจกรรมเพิ่มเติม คาดทั้งปีมียอดการค้าทะลุ 1,000 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการสร้างเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยใช้กลไกของเครือข่ายธุรกิจใน 77 จังหวัดทั่วประเทศเชื่อมโยงและขยายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปี 60 สมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า 470 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า การร่วมออกบูธงานแสดงสินค้า การเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 600 ครั้ง มีสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เข้าร่วมกว่า 4,000 ราย ทำให้มีการเชื่อมโยงสินค้า บริการ การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน ส่งผลให้ธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับผลงานที่สำคัญ เช่น การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการนำสินค้าของสมาชิกไปขายในประเทศเมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และจีน, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดนเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการจับคู่ธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า 175 ล้านบาท , การลงนามซื้อขายผลไม้กับกัมพูชาและเวียดนาม 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท , การจำหน่ายทุเรียนแช่แข็งและลำไยอบแห้งไปจีน 20 ล้านบาท และการเปิดจุดรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออก โดยล่าสุดได้เปิดจุดรับซื้อมังคุดเพื่อส่งออกไปกัมพูชาและเวียดนาม เพิ่มกว่าวันละ 300 ตัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ จะขยายผลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยจะเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีการค้าขายได้เพิ่มขึ้น และขยายโอกาสส่งออกสินค้า

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลไม้ไทยทั้งสดและแปรรูปไปยังต่างประเทศ และจะเน้นการจัดกิจกรรมการค้าชายแดนในภาคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสการค้าให้กับผู้ประกอบการตามแนวชายแดน คาดว่าภายใน 1 ปี จะสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีสมาชิกทั้งสิ้นรวม 9,215 ราย โดยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือ www.bizclubdbd.com

'พาณิชย์' โชว์ผลงานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครึ่งปีแรก สร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า 470 ล้านบาท เตรียมขยายกิจกรรมเพิ่มเติม คาดทั้งปีมียอดการค้าทะลุ 1,000 ล้านบาท 25 ก.ค. 2560 15:06 ไทยรัฐ