วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทภ.3 จัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พื้นที่ จ.สุโขทัย

กองทัพภาคที่ 3 จัดการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ และสร้างความมั่นใจในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน...


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค. ที่สนามกีฬาอบจ.สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) จ.สุโขทัย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผวจ.สุโขทัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหงสุโขทัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆ รวม 626 นาย ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจตามขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พร้อมสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ และสร้างความมั่นใจในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยการฝึกซ้อมตามแผนจัดแบ่งเป็น 5 กิจกรรม

ได้แก่ 
1. กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร การสั่งการกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 2. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ และการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง 3. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยอากาศยาน เครื่องบิน 4. กิจกรรมการค้นหาผู้สูญหายจากการจมน้ำ
 5. กิจกรรมความพร้อมของขบวนเรือที่พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดภัยพิบัติ


พล.ท.วิจักขฐ์ กล่าวว่า จากการซ้อมตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจตามขั้นตอนในการปฏิบัติการหากเกิดสถานการณ์จริง และที่สำคัญจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หากเกิดเหตุภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีประชาชนชาว จ.สุโขทัย เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก.

กองทัพภาคที่ 3 จัดการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ และสร้างความมั่นใจในการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่ประชาชน...
 25 ก.ค. 2560 15:00 ไทยรัฐ