วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เคาะ 'จรินทร์' ข้ามห้วยรั้ว มท.นั่งเก้าอี้ปลัดแรงงาน

ครม.เห็นชอบตั้ง "พัชราภรณ์" เป็นปลัด สปน. ปลด "ธีรภัทร" พ้น กษ.เข้ากรุ เหตุงานแป๊กไม่เข้าขา "บิ๊กฉัตร" ด้าน "หมอเจษฎา" นั่งปลัด สธ. ขณะที่ "พุฒิพัฒน์" ขึ้นปลัด พม. ส่วน "จรินทร์" ข้ามห้วยโดดจากรั้ว มท.นั่งปลัดแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทน นายจิรชัย มูลทองโร่ย ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ อีกทั้งมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขแทน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงฯที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้  

ขณะที่ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แทน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงฯที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน ก.ย.นี้เช่นกัน นอกจากนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานแทน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานที่จะเกษียณอายุราชการด้วยเช่นกัน

ครม.เห็นชอบตั้ง "พัชราภรณ์" เป็นปลัด สปน. ปลด "ธีรภัทร" พ้น กษ.เข้ากรุ เหตุงานแป๊กไม่เข้าขา "บิ๊กฉัตร" ด้าน "หมอเจษฎา" นั่งปลัด สธ. ขณะที่ "พุฒิพัฒน์" ขึ้นปลัด พม. ส่วน "จรินทร์" ข้ามห้วยโดดจากรั้ว มท.นั่งปลัดแรงงาน 25 ก.ค. 2560 14:53 25 ก.ค. 2560 15:32 ไทยรัฐ