วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนอัยการ

แม้เป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ก็ต้องยอมรับว่า จากกรณีที่มีอัยการท่านหนึ่งได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในสายตาสังคม จะให้ตำรวจนำไปร้านลาบ พลอยทำให้สังคมให้ความสนใจวิชาชีพอัยการในภาพรวมไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพอัยการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ago.go.th

อำนาจหน้าที่ นำเสนออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ อัยการสูงสุดและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประวัติความเป็นมา รวบรวมศัพท์และความหมายของคำว่า อัยการ รวมทั้งความเป็นมาของวิชาชีพอัยการ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ในแวดวงอัยการ...

แม้เป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ก็ต้องยอมรับว่า จากกรณีที่มีอัยการท่านหนึ่งได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในสายตาสังคม จะให้ตำรวจนำไปร้านลาบ พลอยทำให้สังคมให้ความสนใจวิชาชีพอัยการในภาพรวมไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 25 ก.ค. 2560 12:02 21 ส.ค. 2560 16:44 ไทยรัฐ