วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาษาไทยดีเด่น

จากซ้ายไปขวา แอ๊ด-ยืนยง โอภากุล,กระแต อาร์สยาม และปาน-ธนพร แวกประยูร ที่ได้รับรางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ในโครงการเพชรในเพลง ที่จัดโดยกรมศิลปากร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้.