วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หาแหล่งน้ำดิบใหม่ กปน.เล็งที่บางไทร

นายปริญญา ยมะสถิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แถลงนโยบายการทำงานว่า วาระการทำงานของตนตั้งแต่ปี 2560-2563 จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กปน. ก้าวสู่ Digital MWA มุ่งสู่ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยกระดับการให้บริการที่ดีเยี่ยม โดยขยายเขตการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มช่องทางการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ การร้องเรียน การชำระเงิน แก้ปัญหาท่อแตกรั่ว 2.ก้าวสู่องค์กรชาญฉลาด 3.สร้างความยั่งยืนแก่องค์กร พัฒนาระบบน้ำดิบ การสูบจ่ายน้ำ การหาแหล่งน้ำดิบใหม่ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบด้านตะวันออก ซึ่งรับน้ำจากคลองสำแล ปทุมธานี เข้าสู่โรงผลิตที่บางเขน มีปัญหารุกล้ำของน้ำเค็ม จะขยับจุดรับน้ำขึ้นไป ที่บางไทร อยุธยา ซึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ 30 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาความเหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท รูปแบบการลงทุน เบื้องต้น กปน.เสนอจะทำเอง 4.การเสริมสร้างองค์กรนวัตกรรมประปา การสนับสนุนทักษะวิชาชีพประปา ยกระดับสถาบันพัฒนาวิชาชีพประปาในระดับอาเซียน.

นายปริญญา ยมะสถิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แถลงนโยบายการทำงานว่า วาระการทำงานของตนตั้งแต่ปี 2560-2563 จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กปน. ก้าวสู่ Digital MWA มุ่งสู่ Thailand 4.0 25 ก.ค. 2560 00:09 25 ก.ค. 2560 00:09 ไทยรัฐ