วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอครม.เห็นชอบวันนี้-รายชื่อบอร์ดขสมก.ใหม่

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ก.ค.นี้ จะมีวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระวันที่ 20 ก.ค. ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานบอร์ด ขสมก. แทน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ส่วนกรรมการประกอบด้วย พลโทวราห์ บุญญะสิทธิ์ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง นายคณิต วัฒนวิเชียร นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ นางพัชรา พัชราวนิช พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ นายชัยชนะ มิตรพันธ์ นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ทั้งนี้รายชื่อกรรมการส่วนใหญ่เหมือนเดิม ส่วนคนเก่าที่ออกไปมี 3 คน ได้แก่ พลเอกณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ นายสนิท พรหมวงษ์ และนายวันชาติ สันติกุญชร.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ก.ค.นี้ จะมีวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระวันที่ 20 ก.ค. 25 ก.ค. 2560 00:07 25 ก.ค. 2560 00:08 ไทยรัฐ