วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปทุมธานีเปิดสัมมนา พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี ทั้งนี้ นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดและส่งเสริมจุดเด่นของสินค้าบริการของตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นศูนย์ กลางทางการค้าที่มีศักยภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่สามารถพัฒนาตลาดสดทั่วไปให้เป็นเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ มีศักยภาพสะอาดปลอดภัยและทันสมัยในแบบฉบับของ pathumthani market model ต่อไป.

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสด น่าซื้อ 25 ก.ค. 2560 00:02 25 ก.ค. 2560 00:05 ไทยรัฐ