วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งอุ้มคนจนรายได้ต่ำ 3 หมื่น ไม่จ่ายภาษีแต่รัฐยังช่วยเหลือ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คาดจะใช้งบประมาณก้อนแรก 40,000 ล้านบาท เบื้องต้นจะเป็นมาตรการที่เคยดำเนินการอยู่แล้ว เช่น รถเมล์-รถไฟฟรี, ร้านธงฟ้า เป็นต้น ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนั้น กระทรวงฯจะนำแนวคิด Negative Income Tax (ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ยากจนไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล) มาใช้นั้น ต้องพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม ส่วนเรื่องวิธีการนั้นต้องพิจารณาจะให้ในรูปแบบของการใส่เงินในบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หรือจะให้การอบรมอาชีพควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายที่จะไม่ให้มีหนี้นอกระบบในประเทศ ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบว่า มีหนี้นอกระบบราว 1.3 ล้านราย มูลหนี้ 80,000 ล้านบาท โดยต้องลดลงเหลือ 0%

สำหรับการประชุม ครม. วันนี้ (25 ก.ค.) กระทรวงฯ จะยังไม่นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ... (ภาษีลาภลอย) เพราะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับการทำประชาพิจารณ์ในช่วงก่อนหน้านี้.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 24 ก.ค. 2560 23:43 24 ก.ค. 2560 23:43 ไทยรัฐ