วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงทุนนอก 1.11 ล้านล้าน

น.ส.ปฐมาภรณ์ นิธิชัย นักวิจัยฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานเสนอผลงานวิจัย “การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.)” ว่า ปี 59 บริษัทจดทะเบียนไทยได้นำเงินออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ เป็นมูลค่า 185,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว จากปี 58 ที่มีมูลค่า 75,177 ล้านบาท โดยพบว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีการลงทุนต่างประเทศมากสุดถึง 68,000 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเงินลงทุนสะสมมากสุดในช่วงปี 49-59 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1.11 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มทรัพยากรมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดคือ 560,000 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมทั้งหมด

ทั้งนี้ ในปี 59 มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่รายงานสถานะการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศจำนวน 198 บริษัท คิดเป็น 71% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ณ สิ้นปี 59 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มีบจ.ลงทุนในต่างประเทศ 192 บริษัท โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในอาเซียน ซึ่งพบว่าลงทุนในเมียนมามากที่สุด เพราะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตดี

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า การลงทุนในต่างประเทศถือเป็นเรื่องดีของ บจ.ไทย เพราะตลาดในประเทศมีขนาดเล็กทำให้ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งสามารถออกไปขยายตลาดที่มีผู้บริโภคมากขึ้น.

น.ส.ปฐมาภรณ์ นิธิชัย นักวิจัยฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานเสนอผลงานวิจัย “การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.)” 24 ก.ค. 2560 23:29 24 ก.ค. 2560 23:29 ไทยรัฐ