วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ซีพีเอฟ" ยิ้ม" กัมพูชา" ชูนายจ้างดีเด่น แรงงานส่งเงินกลับบ้านหมื่นบาทต่อคน!

นายมั่น เชือน สมาชิกสภากัมพูชา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภากัมพูชา-ไทย เปิดเผยหลังการนำคณะวุฒิสมาชิกกัมพูชา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตของโรงงานแปรรูปสุกรของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน และนำไปเป็นต้นแบบการติดตามการจัดจ้างแรงงานชาวกัมพูชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมกับรับทราบสภาพการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในไทย

“ซีพีเอฟเป็นต้นแบบที่ดี ทั้งด้านการผลิตอาหารคุณภาพที่มีความปลอดภัย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถนำไปยกระดับภาคปศุสัตว์ของกัมพูชา เพราะกัมพูชากำลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นประโยชน์ที่จะนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาภาคเกษตรและการผลิตอาหาร โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ผมรู้สึกดีใจและสบายใจที่ได้เห็นชาวกัมพูชาที่ทำงานกับซีพีเอฟ ได้รับการจัดจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเท่าเทียม ทุกคนได้เงินเดือนและสวัสดิการเหมือนกับแรงงานไทย แต่ละคนสามารถเก็บเงินส่งให้ครอบครัวได้เดือนละ 4,000-10,000 บาทต่อคน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของชาวกัมพูชา และเศรษฐกิจของกัมพูชาให้เติบโตต่อเนื่อง”.

นายมั่น เชือน สมาชิกสภากัมพูชา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภากัมพูชา-ไทย เปิดเผยหลังการนำคณะวุฒิสมาชิกกัมพูชา 24 ก.ค. 2560 23:23 ไทยรัฐ