วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพฯเสด็จ ตรวจก่อสร้าง! ที่ 'พระเมรุมาศ'

ที่ท้องสนามหลวงเมื่อ เวลา 07.00 น.วันที่ 24 ก.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเสด็จฯไปยังพระที่นั่งทรงธรรม ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งสถาปัตยกรรม งานตกแต่งลวดลายฝ้าเพดาน และองค์ประกอบต่างๆ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานภาพรวมงานก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นสด็จฯยังพระเมรุมาศ ทอดพระเนตรการติดตั้งงานสถาปัตยกรรมชั้นเชิงกลอนบุษบกประธาน หอเปลื้อง และซ่าง และการประดับลวดลายชั้นชานชาลาและงานประดับราวบันไดนาค และเสด็จฯ ยังศาลาลูกขุน ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์ โอกาสนี้ทรงเจิมกระบังหน้าพระพักตร์พระนารายณ์ปางที่ 8 ปางกฤษณาวตาร ทรงอวตารพระกฤษณะของฉากบังเพลิง ที่เป็นสีแห่งมณีนพเก้า ก่อนที่จะเสด็จฯไปทอดพระเนตรการประกอบแท่นรองพระโกศจันทน์และพระโกศจันทน์ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร งานลงสีประติมากรรม และการจัดสร้างเครื่องสังเค็ด ได้แก่ หีบพระปาฏิโมกข์ ธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์พระธรรม และธรรมาสน์สวด จากนั้นจึงเสด็จกลับ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ ถึงภาพรวมจิตรกรรมฉากบังเพลิงว่า คืบหน้าไปร้อยละ 77 โดยจิตรกรรมฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันตกเสร็จสมบูรณ์แล้ว แสดงเรื่องราวพระนารายณ์ 2 ปาง ได้แก่ ปางกฤษณาอวตารและปางกัลยาวตาร ภาพล่างแสดงเรื่องราวโครงการพระราชดำริหมวดลม ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนประกอบเข้ากับฉากจริง ซึ่งทางสำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำฉาก

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงเจิมกระบังหน้าพระนารายณ์อวตารปางที่ 8 เป็นสีแห่งมณีนพเก้า ซึ่งเป็นสีแห่งมงคล 9 ชนิด ประกอบด้วยเพชร 1 ชนิด และอัญมณี 8 ชนิด คือ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ ถือเป็นการปิดงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงทิศตะวันตก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่งานศิลปกรรมและช่างสำนักช่างสิบหมู่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ ประกอบพระเมรุมาศ อีกทั้งยังพระราชทานแนวทางให้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนภาพฉากบังเพลิงด้านในตรงกลางที่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพิ่มเติมรัศมีโดยรอบพระมหาพิชัยมงกุฎ โดยจะต้องร่างแบบลายเส้นเสนอต่ออธิบดีกรมศิลปากร และนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร พิจารณาก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ คาดว่าจะร่างแบบแล้วเสร็จภายใน 2 วัน” นายเกียรติศักดิ์กล่าว

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเปิดรับประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. ซึ่งเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า มี ประชาชนทุกเพศทุกวัยมาร่วมลงชื่อทำความดีในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น รวมถึงคนดังนักการเมือง อาทิ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ที่มาลงทะเบียนพร้อมบุตรสาว “น้องฟ้า” ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อสีดำ ผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน เพื่อใช้ทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้ สำหรับยอดลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสาในวันที่ 24 ก.ค. มีประมาณ 1,700 คน รวม 2 วัน (23-24 ก.ค.) มีจำนวน 3,400 คน.

ที่ท้องสนามหลวงเมื่อ เวลา 07.00 น.วันที่ 24 ก.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ 24 ก.ค. 2560 23:15 24 ก.ค. 2560 23:15 ไทยรัฐ