วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘พาณิชย์’ เตรียมเปิดตลาดประชารัฐภาคอีสาน หวังดึงเพื่อนบ้านข้ามมาช็อป

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนจังหวัดภาคอีสาน พื้นที่ติดกับลาวและกัมพูชา เตรียมเปิดตลาดประชารัฐที่หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี มุกดาหาร และอำนาจเจริญ เพิ่มยอดการค้าขาย หวังดึงเพื่อนบ้านข้ามมาช็อป..

วันที่ 24 ก.ค. 60 นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพาณิชย์ภาค 1 เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะผลักดันการค้าขาย การส่งออก และขยายการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะเร่งผลักดันให้จังหวัดที่ติดชายแดนที่มีจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และด่านการค้าประเพณี กับ ลาว และกัมพูชา ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ได้ทำการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีทั้งการผลักดันส่งออก การนำเข้า การจัดตั้งตลาดประชารัฐตามแนวชายแดน เพื่อกระตุ้นการค้าขาย และดึงให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อสินค้า รวมถึงจะเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นด้วย

สำหรับจังหวัดเป้าหมาย ที่เร่งส่งเสริม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย โดยได้ผลักดันให้จัดตั้งโครงการตลาดนัดประชารัฐ ไทย–ลาว เบื้องต้นน่าจะเริ่มดำเนินการได้ที่จุดผ่อนปรน บ้านเปงจาน อำเภอรัตนวาปี ตรงข้ามกับด่านประเพณีเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ ลาว ตลาดเปิดซื้อขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์ แผงค้าประมาณ 262 แผง มีมูลค่าการซื้อขายวันละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ปีละประมาณ 30 ล้านบาท สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ สินค้าเกษตร อาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ จะจัดตั้งตลาดประชารัฐไทย–ลาว ณ ลานริมโขง ถนนข้าวเม่า ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง ซึ่งเปิดซื้อขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ มีจำนวนผู้ขาย 227 ราย และผู้ขายจากแขวงบอลิคำไชย ลาว 20 ราย มูลค่าการซื้อขายเดือนละ 4–5 ล้านบาท หรือปีละ 48–60 ล้านบาท และจะผลักดันการค้าขายผ่านจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด ที่บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ ตรงข้ามเมืองปากชัน แขวงบอลิคำไช ซึ่งเปิดทำการทุกวัน มูลค่าการซื้อขายรวมปีละประมาณ 3,500 ล้านบาท สินค้าส่งออก คือ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำมันดีเซล ปูนซีเมนต์ รถกระบะ รถเก๋ง เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้านำเข้า พลังงานไฟฟ้า ไม้แปรรูป ชาผง มันสำปะหลัง

ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อกับ ลาว และกัมพูชา โดยด้านลาว มีด่านพรมแดนถาวร 2 ด่าน คือ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และด่านพรมแดนปากแซง อำเภอนาตาล มีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ของใช้ประจำวัน ยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง สินค้าที่นำเข้า สินค้าเกษตรกรรม พลังงานไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร มูลค่าการซื้อขายปีละ 1,230–1,600 ล้านบาท และยังมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งเป็นตลาดประชารัฐไทย–ลาว ขึ้น ณ ตลาดกลางผักและผลไม้ บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด (สาขาวารินชำราบ) 

จังหวัดมุกดาหาร มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมในพื้นที่ เพราะมีสะพานมิตรภาพ 2 เชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับสะหวันนะเขต ลาว โดยใช้เส้นทางเชื่อมต่อไปยังเวียดนามตอนใต้ มีโครงการจัดตั้งตลาดประชารัฐไทย–ลาว ณ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยลาว จำหน่ายทุกวันศุกร์ จำนวน 161 แผง มูลค่าการซื้อขายระหว่าง 20–30 ล้านบาท/ปี สินค้าเป็นประเภทผ้าทอมือ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ สินค้าเกษตรพื้นเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ติดต่อกับลาว ระหว่างอำเภอชานุมาน และเมืองไซภูทอง เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต มีจุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนยักษ์คุ มีด่านประเพณี จำนวน 6 แห่ง มีมูลค่าการซื้อขายปีละประมาณเกือบ 60 ล้านบาท

นอกจากนี้ จังหวัดที่ติดชายแดน ยังมีแผนที่จะจัดงานส่งเสริมการค้าชายแดนในช่วง ก.ค.-ก.ย.60 โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประชุมลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า เพื่อให้การค้ามีความสะดวกรวดเร็วและเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น.

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนจังหวัดภาคอีสาน พื้นที่ติดกับลาวและกัมพูชา เตรียมเปิดตลาดประชารัฐที่หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี มุกดาหาร และอำนาจเจริญ เพิ่มยอดการค้าขาย หวังดึงเพื่อนบ้านข้ามมาช็อป.. 24 ก.ค. 2560 18:18 24 ก.ค. 2560 20:11 ไทยรัฐ