วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดีอี' ปรับปรุง พ.ร.บ.คอมฯ มุ่งคุ้มภัยไซเบอร์ ยันไม่จำกัดสิทธิ ปชช.

รองปลัด ดีอี ชี้ปรับปรุง พ.ร.บ.คอมฯ สอดรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งคุ้มครองภัยไซเบอร์ ปรับฐานความผิด-บทลงโทษ ยันไม่จำกัดสิทธิประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยกำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น ในระยะแรกจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และดำเนินการคู่ขนานไปกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อระเบียบ ตลอดจนการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในปีนี้มีการตรา พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงฐานความผิดและบทกำหนดโทษให้สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ ในการที่รัฐจะสามารถปกป้องคุ้มครองจากภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"การออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ โดยไม่ได้มีนโยบายที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด" น.อ.สมศักดิ์ กล่าว

รองปลัด ดีอี ชี้ปรับปรุง พ.ร.บ.คอมฯ สอดรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งคุ้มครองภัยไซเบอร์ ปรับฐานความผิด-บทลงโทษ ยันไม่จำกัดสิทธิประชาชน 24 ก.ค. 2560 17:06 ไทยรัฐ