วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ พม.จัดใหญ่งาน 'วันสตรีไทย 2560'

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม.จัดใหญ่งานวันสตรีไทย ประจำปี 60 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้" วันที่ 1 ส.ค.2560

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ร่วมแถลงการจัดงาน "วันสตรีไทย ประจำปี 2560" ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้" จัดโดยความร่วมมือระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสภาสตรีแห่งชาติฯเนื่องในโอกาส"วันสตรีไทย" ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี และเวลา 17.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่า ในอีก 20 ข้างหน้าประเทศไทย ต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แต่จะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้นั้น ต้องมีรากฐานครอบครัวที่มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงก็ต้องเริ่มจากพ่อและแม่ และเบื้องหลังความสำเร็จจริงๆ ก็คือคุณแม่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ส่วนตัวก้าวหน้าได้ก็มาจากคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนให้เรียนหนังสือ เป็นคมมีวินัย การจัดงานวันสตรีไทยเป็นการส่งเสริมให้หญิงไทยมีพลังต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแม่บ้านที่ดี รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย นับเป็นการให้กำลังใจและพัฒนาหญิงไทย ให้เป็นผู้หญิงที่มีพลัง ช่วยให้สังคมมีความเป็นปีกแผ่นมั่นคง ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป

ขณะที่ ดร.วันดี กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในปีนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงขึ้นครองราชย์เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา รวมทั้งโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานวันสตรีไทย ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย พร้อมทั้งอัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของ "แม่" ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ "แม่บ้าน" ให้ดี ประการที่ 3 พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" และ ประการที่ 4 พึง "ฝึกฝนตัวเอง" ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า กิจกรรมสำคัญภายในงานวันที่ 1 ส.ค.ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม.จัดใหญ่งานวันสตรีไทย ประจำปี 60 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้" วันที่ 1 ส.ค.2560 24 ก.ค. 2560 16:54 24 ก.ค. 2560 18:27 ไทยรัฐ