วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ยืนยัน! ลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ไม่กระทบผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ ยันลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก ไม่กระทบผู้บริโภค เหตุใช้อำนาจ กกร. ไม่ให้ขายเกินราคา ระบุผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำตาลถูกลง ต้องลดราคาสินค้าลงด้วย..

วันที่ 24 ก.ค. 60 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าภายใน เพื่อเตรียมมาตรการดูแลราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลประมาณ ต.ค.นี้ พร้อมมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยยืนยันว่าการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามตลาดโลก จะไม่ส่งผลให้ราคาขายน้ำตาลทรายในประเทศสูงกว่าราคาในปัจจุบัน ที่กำหนดราคาขายสูงสุดไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 23.50 บาท และจะไม่กระทบต่อผู้บริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ปัจจุบันน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยกำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ไม่เกิน กก.ละ 23.50 หากมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามกลไกตลาดโลกแล้ว ราคาในประเทศจะต้องปรับขึ้น หรือลงตามราคาตลาดโลก เช่นเดียวกับราคาน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังสามารถใช้มาตรการเพดานราคาสูงสุดได้อยู่ โดยใช้อำนาจของ กกร. เพื่อไม่ให้ขายเกินราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้กรมการค้าภายใน ศึกษาวิธีการที่จะประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศ อาจออกเป็นราคาแนะนำรายเดือนแล้ว พร้อมมีการทบทวนตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

“กระทรวงพาณิชย์เตรียมดูแลราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และไม่กระทบกับเกษตรกร เบื้องต้นการดูแลราคาน้ำตาลทราย สามารถยังคงให้อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมได้ เพราะเป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ แต่การกำหนดราคาขาย ต้องอิงตามกลไกตลาดโลก อาจต้องมีกลไกการออกราคา เพื่อให้ผู้บริโภคและพ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ได้ทราบราคา ที่เปลี่ยนแปลงไปและขายไม่เกินราคาที่ประกาศ”

สำหรับอุตสาหกรรม ที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาจต้องปรับลดราคาสินค้าลง หากราคาน้ำตาลทรายลดลง เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งจะมีการศึกษาโครงสร้างน้ำตาลทรายต่อต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอีกครั้ง มาประกอบการพิจารณา

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย แม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศลอยตัว และหากราคาสูงเกินความเหมาะสม กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามากำกับดูแลได้

อย่างไรก็ตาม การกำหนดโควตาน้ำตาลทราย ก ข และ ค กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยกเลิก หรือคงไว้ตามเดิม แต่เชื่อว่า เมื่อมีการลอยตัวแล้ว ราคาจะไม่สูงไปจากเดิม ยกเว้นกรณีเกิดภัยแล้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกสูงขึ้น.

กระทรวงพาณิชย์ ยันลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก ไม่กระทบผู้บริโภคและเกษตรกร เหตุใช้อำนาจ กกร. ไม่ให้ขายเกินราคา ระบุผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำตาลถูกลง ต้องลดราคาสินค้าลงด้วย.. 24 ก.ค. 2560 16:14 24 ก.ค. 2560 18:41 ไทยรัฐ