วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่ายคนรักษ์เขาขยาย ร่วมปลูกต้นยาง พลิกฟื้นฝืนป่า ตอบแทนคุณแผ่นดิน

เครือข่ายคนรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท ร่วมกันปลูกต้นยางนา 2,800 ต้น คืนความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ เป็นการทำดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.แขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมด้วย นายชวพล พันธุมรัตน์ รอง ผวจ.ชัยนาท นางนิตยา พุกพ่วง ปลัด อบจ.ชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี ประธานแม่บ้านแขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างของแขวงทางหลวงชัยนาท และ อส.จ.ชัยนาท และพนักงานสวนนก ได้ร่วมกันปลูกยางนา จำนวน 2,800 ต้น สุดท้ายจาก 6,800 ต้น ที่ได้รับการบริจาคจาก คุณนัตธิยา-คุณโภช ณ ระนอง 3,000 ต้น จากนายกลิ้ม อบต.หน้าพระลาน 2,000 ต้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1,000 ต้น และ ทสจ.1,800 ต้น รวมทั้งยังปลูกต้นชัยพฤกษ์ จำนวน 1,500 ต้น ที่ได้รับบริจาคจาก คุณอรนุช เตชะมหพันธ์ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเขาขยายเขาทะเลทราย ให้เป็นเขาสวรรค์มีความสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เป็นการทำดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัยดำรงตำแหน่งเป็น ผวจ.ชัยนาท เมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ หลังเขาขยายถูกบุกรุกถางป่าจะโล่งเตียน เปรียบเหมือนเป็นเขาทะเลทรายมานาน จึงได้ระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกป่าและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประชุมกับภาคประชาคมจังหวัดชัยนาททุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และมีมติก่อตั้ง "มูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน จัดกิจกรรมในลักษณะประชารัฐ คือ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชนทั่วไป ภาคเอกชนและนักธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลทำนุบำรุง และฟื้นฟูเขาขยายให้มีความยั่งยืน พลิกฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ เพื่อหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด

ทั้งนี้โครงการพลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ โดย "เขาขยาย" ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร

เครือข่ายคนรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท ร่วมกันปลูกต้นยางนา 2,800 ต้น คืนความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ เป็นการทำดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ 24 ก.ค. 2560 16:08 24 ก.ค. 2560 20:46 ไทยรัฐ