วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ปิดฉากยิ่งใหญ่ 'Thailand’s Best Local Product' ปลื้มยอดทะลุ 200 ล.

"มหาดไทย" ปิดฉากใหญ่ "Thailand’s Best Local Product" สินค้าเด่นทั่วไทย ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปลื้มยอดจำหน่ายทะลุเป้าเกิน 200 ล้าน "อธิบดี พช." มั่นใจช่วยขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก ช่วยกระจายรายได้กลับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดงาน "Thailand’s Best Local Product" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมี น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาคี และผู้บริหาร พช.ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดย นายอภิชาติ กล่าวรายงานความสำเร็จของงานว่า การจัดงานดังกล่าว "Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว" กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพจัดช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่ผ่านมา เป็นการสานพลังประชารัฐระหว่างกระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด และบริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการประชารัฐ ซึ่งยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 1,056 ร้านค้าทั่วประเทศนั้น ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเกินความคาดหมาย ด้วยยอดจำหน่ายรวมกว่า 200 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 315,176 ราย

"วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว ซึ่งยอดขายที่ตั้งไว้ 200 ล้านบาทนั้นได้เกินเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้ว โดยสถิติยอดจำหน่ายล่าสุดของวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คือ 204,723,915 บาท"

นายอภิชาติ กล่าวด้วยว่า การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่าย 2. ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ และ 3. อาหารชวนชิมซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่างๆ ซึ่งในแต่ละเดือนก็มีธีมงานที่แตกต่างกันด้วย คือ เดือนพฤษภาคม ธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม เดือนมิถุนายน ธีมงานคือ Healthy Nature นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เดือนกรกฎาคม ธีมงานคือ Local Tourism เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ความแตกต่างในแต่ละเดือนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในแต่ละธีม มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจและสร้างรายได้ได้เกินที่ตั้งเป้าหมายไว้การจัดงานดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากกลับไปที่ชุมชนได้ตามความตั้งใจของรัฐบาล

"มหาดไทย" ปิดฉากใหญ่ "Thailand’s Best Local Product" สินค้าเด่นทั่วไทย ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปลื้มยอดจำหน่ายทะลุเป้าเกิน 200 ล้าน "อธิบดี พช." มั่นใจช่วยขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก ช่วยกระจายรายได้กลับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 24 ก.ค. 2560 15:07 24 ก.ค. 2560 16:12 ไทยรัฐ