วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ. ชี้ 4 จังหวัดยังน้ำท่วม-เตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก24-28ก.ค.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เชียงราย และลำปาง เตือนทั่วทุกภาครับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 24–28 ก.ค. 60


วันที่ 24 ก.ค. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5-23 ก.ค. 60 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลากใน 23 จังหวัด รวม 61 อำเภอ 204 ตำบล 733 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ได้แก่ นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ พระนครศรีอยุธยา ชุมพร ยโสธร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ตราด ระนอง ลำปาง หนองคาย ชัยภูมิ พิจิตร อุตรดิตถ์ พะเยา และนนทบุรี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เชียราย และลำปาง รวม 14 อำเภอ 91 ตำบล 395 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะพานหิน อำเภอวังทรายพูน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอทับคล้อ รวม 7 ตำบล 21 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,010 ไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 206 ครัวเรือน 426 คน เชียงราย เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอพาน รวม 14 ตำบล 55 หมู่บ้าน ลำปาง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 10 หลังคาเรือน ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร รวม 69 ตำบล 318 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,972 ครัวเรือน 28,985 คน


ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งจัดรถบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุโซนร้อนเซินกา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในระยะต่อไป ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดฝนตกชุกหนาแน่น ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 24–28 ก.ค. 60 โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 26–28 ก.ค. 60 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง คลื่นสูง 2–3 เมตร ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เชียงราย และลำปาง เตือนทั่วทุกภาครับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 24–28 ก.ค. 60 24 ก.ค. 2560 13:14 ไทยรัฐ