วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาหร่ายทะเลญี่ปุ่น อาจช่วยฟื้นฟูชายฝั่งทะเลมะกัน

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยมีปรากฏการณ์สาหร่ายบุกเข้ารุกรานพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอยู่หลายครั้ง ซึ่งเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นชนิดมีพิษหรือมีสารปนเปื้อน แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีเหตุการณ์ที่สาหร่ายญี่ปุ่นสายพันธุ์ Gracilaria vermiculophylla แพร่กระจายตามแนวชายฝั่งสหรัฐฯ แต่แทนที่จะให้ผลร้าย นักวิจัยกลับชี้ว่าสาหร่ายชนิดนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูชายฝั่งที่แห้งแล้งและอ่อนแอ

ก่อนหน้านี้ ในหลายๆทะเลสาบและหลายอ่าวของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีจำนวนหญ้าทะเลและหอยนางรมพื้นเมืองลดลงอย่างมาก เนื่องจากภาวะโลกร้อนรวมถึงประสบภาวะมลพิษ โรคภัย และการจับมาทำการค้าที่ มากเกินไป เฉพาะในรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้น หญ้าทะเลหายไปถึง 97% ส่วนอีก 90% คือแนวปะการังและหอยนางรม นอกจากนี้ พื้นที่ของลุ่มดินเค็มสูญก็หายไปราวๆ 12% เมื่อเทียบกับขอบเขตพื้นที่เดิมในอดีต

การที่สาหร่ายญี่ปุ่นพันธุ์ Gracilaria vermiculophylla แพร่กระจาย นักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์ทางทะเลของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมนิโคลัสแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊ก วิเคราะห์ว่า สาหร่ายชนิดดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสายพันธุ์พื้นเมืองและระบบนิเวศ เพราะช่วยรักษาเสถียรภาพของดินและควบคุมการชะล้างพังทลายจากการโจมตีของคลื่นพายุ ทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมถึงพื้นที่อันเป็นแหล่งหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต และผลิตอาหารทะเลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมที่อยู่อาศัยของกุ้ง หอย ปูทะเล และปลา เรียกว่าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม.

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยมีปรากฏการณ์สาหร่ายบุกเข้ารุกรานพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอยู่หลายครั้ง ซึ่งเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นชนิดมีพิษหรือมีสารปนเปื้อน... 24 ก.ค. 2560 12:59 ไทยรัฐ