วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นทะเบียนต่างด้าววันแรก! นายจ้าง-ลูกจ้างจูงมือแสดงตนคึกคัก

นายจ้าง-แรงงานต่างด้าว แห่เดินทางขึ้นทะเบียนวันแรกคึกคัก ตามคำสั่ง ‘บิ๊กตู่’ ย้ำเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ม.ค. 61 มิเช่นนั้นมีโทษหนัก นายจ้างมีโทษปรับสูงสุดที่ 8 แสนบาท

เวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง มีนายจ้างทุกประเภทกิจการหลายร้อยคนนำแรงงานต่างด้าวมาขอขึ้นทะเบียนจ้างงาน ตามนโยบายผ่อนปรนของรัฐบาล โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองเป็นที่ตั้งของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว โดยได้เปิดบริการรับคำขอจ้างคนต่างด้าวในกรณีนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารแสดงตน ซึ่งเปิดในวันนี้เป็นวันแรก

นายไพบูรณ์ วังสนตระกูล จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการเปิดให้นายจ้างได้กรอกแบบฟอร์มยื่นความประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือลูกจ้างที่มีใบอนุญาตแต่หมดอายุแล้ว โดยที่นายจ้างไม่ต้องนำตัวแรงงานต่างด้าวมาก็ได้ โดยทางสำนักงานได้จัดพื้นที่ไว้รองรับคนได้มากกว่าหนึ่งพันคนต่อวัน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนเนอร์เอาไว้ให้ ซึ่งนายจ้างจะต้องทำการคีย์ข้อมูล พร้อมทั้งสแกนเอกสารด้วยตัวเองทั้งหมด หลังจากนั้นระบบจะทำการพิมพ์ใบรับและใบนัดออกมาให้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง หลังวันที่ 8 ส.ค. 60 เป็นต้นไป

สำหรับการยื่นคำขอจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. 60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่จะนัดหมายนายจ้างให้นำคนต่างด้าวมาพบอีกครั้ง ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องมาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-16 พ.ย. 60 ซึ่งหากนายจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077-862-026-8

เช่นเดียวกับ สำนักงานจัดหางาน จ.ขอนแก่น ที่ได้เปิดรับแจ้งการทำงานคนต่างด้าวเป็นวันแรก โดยกำหนดพื้นที่ไว้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลาง จ.ขอนแก่น หลังเก่า เป็นศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่ามีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ เดินทางมาขอรับการขึ้นทะเบียน และรับแจ้งการทำงานในเขต จ.ขอนแก่น กันเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่กำหนดไว้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน เพื่อให้แรงงานและนายจ้างนั้นได้เข้าใจ และรับทราบถึงคำสั่งของ คสช. แต่ก็ยังพบว่ามีแรงงานบางส่วนเตรียมเอกสารมาไม่ครบ

นายอนันต์ กลั่นขยัน แรงงาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้กำหนดพื้นที่สำหรับการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวไว้ทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่าเป็นจุดรับแจ้งแรงงานต่างด้าวรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีประวัติในการทำงานในประเทศไทย ส่วนแรงงานต่างด้าวรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว มีประวัติข้อมูลการทำงานในพื้นที่ขอนแก่น ซึ่งหากจะทำงานต่อ หรือเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนสถานที่ทำงาน จะต้องมาขึ้นทะเบียนและแจ้งการทำงานใหม่ทั้งหมด ในบริเวณจุดบริการแรงงานครบวงจร ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น หลังใหม่ ขณะที่นายจ้างที่ต้องการรับแรงงานต่างด้าว ทั้งรายเก่า รายใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงแรงงานต่างด้าวก็ต้องมายื่นเรื่องและมาแจ้งให้กับแรงงานจังหวัดได้รับทราบ ในจุดดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค.เช่นกัน โดยที่แรงงานต่างด้าวนั้นจะต้องเตรียมรูปถ่าย ขนาด 3 นิ้ว 3 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง ที่จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำพาสสปอร์ตมายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ

แรงงาน จ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ยังคงเน้นย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการตามคำสั่งของ คสช.ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพราะคำสั่งดังกล่าวนั้นได้มีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวนั้นดำเนินการให้ถูกต้องไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2561 จากนั้นจะเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบ จับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่ยังคงฝ่าฝืนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะนายจ้างที่จะมีอัตราโทษปรับสูงสุดที่ 800,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน ขณะที่แรงงานเองก็จะถูกปรับสูงถึงคนละ 400,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้เป็นช่วงของการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จในภาพรวม ขณะที่ขั้นตอนของการตรวจสอบความสัมพันธ์ และการตรวจพิสูจน์ต่างๆ จะเริ่มระหว่างวันที่ 8 ส.ค.-6 ก.ย. ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ คสช.และรัฐบาลนั้นได้กำหนดไว้ทั้งหมด

นายจ้าง-แรงงานต่างด้าว แห่เดินทางขึ้นทะเบียนวันแรกคึกคัก ตามคำสั่ง ‘บิ๊กตู่’ ย้ำเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ม.ค. 61 มิเช่นนั้นมีโทษหนัก นายจ้างมีโทษปรับสูงสุดที่ 8 แสนบาท 24 ก.ค. 2560 12:11 24 ก.ค. 2560 13:11 ไทยรัฐ